top of page

Byastråket
– Ett förslag för framtidens Fritsla
Lina Brülls och Victor Hjalmarsson

Detta projekt ger en verktygslåda som kan implementeras för att utveckla ett blomstrande Fritsla på ett hållbart sätt, baserat på den nutida, historiska och framtida analysen av den lokala kontexten. Projektet fokuserar på den byggda miljön och syftar till att möta dagens utmaningar genom att kombinera den historiska analysen med samtida globala trender i livsmönster och värderingar. Kärnan i projektet bygger på att utveckla ett bestånd av kombinerade bostäder och lokaler, med utgångspunkt i den historiska traditionen.

bottom of page