top of page

Functional Barns 

-Thea Magnussen Barth, Chennie Hugosson, Patrycja Moszczynska

Det primära syftet med detta projekt är att återställa, bevara och återaktivera övergivna ladugårdar i och runt Tidan, samt främja en hållbar, samhällsinriktad strategi för landsbygdsutveckling. Vårt mål är att skapa medvetenhet om de utmaningar som landsbygden står inför och belysa behovet av att investera i landsbygden för dess framtida funktion.

bottom of page