top of page

Tid vid Tidan

- Astrid Persdotter, Rebecca Larsson, Moa Lind Lindahl

Spatial qualities of the river and its surroundings are strengthened and reshaped to balance human and non-human needs. Spaces of different character along the river are made available and seen as parts of a scenic walking path. Three areas, around the three hydropower stations, are being transformed, by focusing on social and ecological values and boundaries

De rumsliga egenskaperna hos floden och dess omgivningar förstärks och omformas för att balansera mänskliga och icke-mänskliga behov. Områden med olika karaktär längs floden görs tillgängliga och betraktas som delar av en naturskön promenadsväg. Tre områden, runt vattenkraftverken, omvandlas genom att fokusera på sociala och ekologiska värden och gränser.

bottom of page