CO-FATORY
Ilse Westveer, Barbara Gwozdz, Laurids Trapp

Ett utforskande designprojekt som undersöker omvandling av industriområden på den svenska landsbygden med syftet att göra dem mer tillgängliga och stärka kopplingen till lokalsamhället. Detta görs både genom interiöra och exteriöra ingrepp på byggnader. Introducera ett stråk runt Vänerns strand och inkludering av sociala funktioner som framkom som önskemål i samtal med lokala invånare.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

Nedan kan du hitta mer information