top of page

RURBANA FRAMTIDER

Den fjärde och sista uppgiften i kursens första del handlade om mer utforskande framtider. Målsättningen med uppgiften var att formulera och testa långsiktiga framtidsvisioner där platsernas förutsättningar kommer till sin rätt. I övningen testade vi vad som händer om samhällsutvecklingen tar nya riktningar. För varje framtid formulerade vi samhällets övergripande organisation och kompletterade det med illustrationer, kartor och ritningar.

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/2
bottom of page