top of page

RURBANA FRAMTIDER

Den fjärde och sista uppgiften i kursens första del handlade om mer utforskande framtider. Målsättningen med uppgiften var att formulera och testa långsiktiga framtidsvisioner där platsernas förutsättningar kommer till sin rätt. I övningen testade vi vad som händer om samhällsutvecklingen tar nya riktningar. För varje framtid formulerade vi samhällets övergripande organisation och kompletterade det med illustrationer, kartor och ritningar.

bottom of page