top of page

PLATSERNA IDAG

Den första deluppgiften i kursen handlade om att få en förståelse för den lokala situationen. Uppgiften var att inventera och beskriva några geografiska områden av de olika platserna och att undersöka dem som livsmiljö utifrån olika tematiska aspekter.

 

I uppgiften ingick även att identifiera styrkor och svagheter relaterade till respektive område och tema. Klassen delades in i sex grupper, var och en med ansvar för tre geografiska område och ett tema.

bottom of page