top of page

KONTEXT

Arkitekter och planerare kan bidra till hållbar samhällsutveckling genom att planera, designa, bygga och underhålla den bebyggda miljön utifrån en vision om hållbara framtider. Detta innebär att minska energianvändningen och resursförbrukningen, samt främja regenerering och en positiv ekologisk och samhällelig förändring.

bottom of page