top of page

RURBANA FRAMTIDER

Övningen Rurbana Framtider uppmanade studenterna att projektera och undersöka långsiktiga framtidsvisioner för Tidan. Vad händer om samhället utvecklas i en viss riktning? Vilka positiva och negativa konsekvenser uppkommer? Hur kan vi förbereda oss för en osäker framtid?

bottom of page