top of page

Välkomna

Vi är 31 studenter som under hösten 2023 har läst kursen Key Projects for Sustainable Development in a Local Context. Kursen är en del av masterprogrammet Architecture and Design Beyond Sustainability vid Chalmers Arkitekturskola i Göteborg. På inbjudan av Skövdes kommun har vi tagit fram förslag och strategier för hur tätorten Tidan kan utvecklas på ett hållbart sätt framåt. 

IMG_4895.jpeg
IMG_0146_edited.jpg

I den här utställningen samlas vårt arbete, från och med den första inventeringsfasen till de avslutande projektförslagen. Vår förhoppning är att utställningen kan fungera som inspiration i diskussionen om framtida hållbar platsutveckling.

bottom of page