top of page

VÄLKOMNA

Vi är 28 studenter som under hösten har läst kursen Planning and Design for Sustainable

Development in a Local Context. Kursen är en del av masterprogrammet Architecture and Design

Beyond Sustainable Development vid Chalmers Arkitekturskola i Göteborg. På inbjudan av

Västra Götalandsregionen har vi tagit fram idéer och förslag kring hur framtida hållbara platser i

Hällekis, Fåglavik, Dyrön och Åstol kan se ut i framtiden.

DSC01534.JPG
ARK174_logowebsite-100.jpg

I den här utställningen samlas vårt arbete,

från och med den första inventeringsfasen

till de avslutande projektförslagen. Vår förhoppning

är att utställningen kan fungera som

inspiration i diskussionen om framtida hållbar

platsutveckling.

bottom of page