top of page

AFLOAT
Emma Frykberg, Nelly Axelsson, Emelie Stenhammar

Namnet Afloat grundar sig i att både anpassa sig gentemot vattnets förutsättningar och vad som krävs för att bevara och stärka den färgrika civilisationen som befinner sig i mer klimatutsatta miljöer. Projektet strävar efter att bli en katalysator för förändring, genom att öka medvetenheten, väcka diskussion och ge inspiration till hur vi kan nyttja havet för att främja en framtida social- och miljömässig hållbarhet i en lokal kontext.

bottom of page