top of page

Delad framtid – En berikad vardag i Fritsla
Emma Norberg och Simon Norberg

Ett spekulativt projekt för att visa upp hur en plats kan förvandlas för att möta morgondagens utmaningar. Ett försök till att starta en diskussion om hur offentliga ytor i Marks kommun kan förändras för att skapa värden för lokalsamhället.

bottom of page