top of page

ATT LÄRA ÅSTOL ATT FISKA, IGEN
Ida Ylenfors, Linus Samuelsson, Shayan Garme-syri

Detta projekt presenterar 5 designförslag på Åstol, som tillsammans ökar resiliensen på ön. Det förslag som har fått mest fokus är omvandlingen av de befintliga sjöbodarna till flexibla och multifunktionella utrymmen. De andra förslagen inkluderar ett generationsboende, ett socialt nav, ett aktivitetshus och en bastu. Detta projekt handlar om att förstå vad som gör ett samhälle hållbart och resilient för att tillämpa dessa principer på Åstol.

bottom of page