top of page

S.W.O.T. - ANALYS

I den tredje deluppgiften sammanfattade vi det vi kommit fram till i föregående deluppgifter i en gemensam SWOT-analys. SWOT står för styrkor, svagheter, möjligheter och hot (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Vi undersökte förutsättningarna för en positiv och hållbar utveckling i områdena. Utgångspunkten för SWOT-analysen var förutsättningarna för en positiv och hållbar lokal utveckling där styrkor och svagheter relaterar till befintliga system och aspekter medans möjligheter och hot ska ses som extern påverkan.

En SWOT gjordes först för respektive område, tematiskt område och i det större sammanhanget, för att sedan sammanfattas till en gemensam S.W.O.T.-analys.

bottom of page