top of page

VÄLKOMNA

Vi är 31 studenter från masterprogrammet Architecture and Design Beyond Sustainable Development vid Chalmers Arkitekturskola i Göteborg. Under höstterminen 2022 har vi följt en kurs i planering och gestaltning för hållbar utveckling. På inbjudan av Marks kommun har vi tagit fram idéer och förslag kring hur ett hållbart Mark kan se ut i framtiden

2022 Logo.jpg
20220922_163708.jpg

Under hösten har vi besökt Mark ett flertal gånger. En viktig del i vårt arbete har varit möten, intervjuer och diskussioner med människor som lever och arbetar i och kring Mark och som känner till de lokala förhållandena. Dessa samtal har fungerat som komplement till geografiska områdesundersökningar och teoretiska studier.

 

I den här utställningen samlas vårt arbete, från och med den första inventeringsfasen till de avslutande projektförslagen. Vår förhoppning är att utställningen kan fungera som inspiration i diskussionen om Marks framtida utveckling.

bottom of page