top of page

ReDiscover Mark
Ebba Gordon Hultsjö, Laura Oestringer, Jiale Huang och Axel Uhren

Det huvudsakliga målet med det här projektet är att lyfta och förstärka Marks identitet genom att lägga till arkitektoniska ingrepp på ett fåtal utvalda platser med ett högt kultur- och naturvärde. Genom att använda oss av befintliga och nybyggda konstruktioner, uppmärksamma befintliga kvaliteter, och noga bemöta de lokala behoven, är visionen att skapa något som visar på den fantastiska miljö som Mark erbjuder. Resultatet av projektet visar på olika besöksmål med fokus på rekreation och utbildning.

bottom of page