top of page

STÖRRE SAMMANHANG

Den andra deluppgiften handlade om att studera och förstå platserna i ett större sammanhang.

I uppgiften ingick att undersöka drivkrafter och trender i omvärlden som kan påverka den fortsatta lokala utvecklingen.

 

Analyserna är baserade på litteraturstudier, intervjuer och föreläsningar. Utifrån en förståelse av det större sammanhanget identifierade vi möjligheter och hot för en positiv och hållbar utveckling i relation till de respektive platserna.

 

Vi arbetade i sex olika grupper med fokus på olika nivåer. Klicka på bilden för att förstora:

bottom of page