top of page

Adaptive Revival
– Cirkulär användning av material och resurser
Amalia Athanasia Dimou, Valentina Demo och Saleh Abdul-Rahman

Det här projektet förespråkar återanvändning av en ej längre använd gammal kvarn i Torestorp samt dess omvandling till ett mikrobryggeri och bageri. Återbruk av material, användning av lokala material samt implementering av cirkulära system i funktion och design undersöks för en hållbar framtid i Marks kommun.

bottom of page