top of page

The Afterscape
Lucas Lafont, Emanuel Reich Åkerlund och Olle Söderström

En serie koncept för rumsliga ingrepp i Viskadalen, mellan Björketorp och Horred, som svar på nya krav på markanvändning, skogsbruk och jordbruk i ljuset av klimatförändringar och ny eu-lagstiftning.

bottom of page