top of page

ATT BYGGA SAMHÅLLNING
Christina Dimitriadou, Sofia Peterson, Linnéa Gabrielsson 

Ett projekt som vill väcka engagemang bland Hällekisborna genom att renovera en före detta förskola till en gemensam byggnad. Med en ny sammanhållning skapas en plats där ortsborna kan mötas och samtala, dela kunskap och vidareutveckla sin vardag.

bottom of page