top of page

Revitalizing Tidan through small interventions 

- Zerham Shahd, Sadia Sharmin, Xinyi Song

Målet med detta nyckelprojekt är att utforska möjligheterna att återuppliva Tidans sociala struktur och spekulera i olika situationer för samhällsengagemang genom småskaliga interventioner. Projektet förespråkar processer av platskapande och platsbevarande i Tidan som kan engagera olika samhällen genom kreativ delaktighet. Visionen på lång sikt är att de småskaliga interventionerna utvidgas och omvandlas till större nätverk av olika platser för samhällsengagemang.

bottom of page