top of page

Tid vid Tidan

Astrid Persdotter, Rebecca Larsson, Moa Lindahl, Emma Lindblom Donahue

De rumsliga egenskaperna hos floden och dess omgivningar förstärks och omformas för att balansera mänskliga och icke-mänskliga behov. Områden med olika karaktär längs floden görs tillgängliga och betraktas som delar av en naturskön promenadsväg. Tre områden, runt vattenkraftverken, omvandlas genom att fokusera på sociala och ekologiska värden och gränser.

bottom of page