top of page

Senior Homes and Community Development in Tidan 

Leen Mansor, Marylin Habre, Louis Lallier 

Det primära målet är att skapa äldreboenden av återbrukade material från nedrivna byggnader för att motverka bristen på lämpligt boende för äldre och erbjuda ett kostnadseffektivt alternativ till nyproduktion. Projektet kommer att fokusera på stadskärnan och använda tomma tomter. Huvudfokus ligger på att skapa en inkluderande boendemiljö och integrera äldreboendets invånare i den bredare samhällsstrukturen.

bottom of page