top of page

Engagemang för Tidan

- Andrea Rodriguez Rico, Sukanya Srinivasan, Mojdeh Sabeti

"Engagemang för Tidan" föreslår att skapa anpassningsbara mötesplatser med modulära manskapsbodar för att möta olika rekreationsbehov, vilket främjar inkludering för alla generationer. Centrerat kring mat och dryck nära ICA, syftar initiativet till att sömlöst integreras med det lokala utbudet på ICA, berika det gemensamma tyget och uppmuntra invånarna att stanna i det pulserande samhället Tidan.

bottom of page