VÄGAR TILL DELNING
Anna Styf, Christina Saxoni, Hiltja Harmuth

Detta projekt syftar till att skapa en delningsgemenskap i Hällekis tätort. Vårt mål är att skapa kreativa mötesplatser som inspirerar till hållbara vanor, och vill introducera dem på ett lättillgängligt sätt. Vi har därför föreslagit mindre initiativ som på sikt bygger upp mötesplatser som baseras på delning.

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom
1/4

Nedan kan du hitta mer information