top of page

SWOT är en analysmodel som står för styrkor, svagheter, möjligheter och hot (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Tillsammans med de tematiska och geografiska analyserna undersökte vi förutsättningarna för utveckling i Tidan. Utgångspunkten för SWOT-analysen var förutsättningarna för en positiv och hållbar lokal utveckling där styrkor och svagheter relaterar till befintliga system och aspekter, möjligheter och hot som extern påverkan.​

SWOT

bottom of page