top of page

Re-Creation
– Bringing life to Kinna’s main public spaces
Zuzanna Myszke

Projektet undersöker en omvandling av Kinna torg och kopplingen mellan torgen och tågstationen. Målet är att skapa trevliga och attraktiva platser för invånare och fritidsaktiviteter. Det har bland annat gjorts genom att introducera mer grönska och gångbarhet.

bottom of page