top of page

We Grew Up Together
Amelia Berglund, Bim Byström, Cleo J. Budde och Jessica Börjesson

Ett uforskande projekt med fokus på hur Marks tonåringar och unga kan engageras och delta i skapandet av sina egna offentliga rum. Målet med projektet är att skapa en bättre social samhörighet, möjligheter att påverka sin fysiska miljö och starkare band till sin hemstad.

bottom of page