top of page

Tidan Exhibition trail

David Eduardo Cortes Lopez

Tidans Exhibition Trail är ett projekt designat för att aktivera Tidans attraktionskraft och hållbarhet. Det är konceptualiserat som en promenad för vitalisering och reflektion, där besökare kan uppleva Tidans bästa ögonblick, lära sig om betydelsefulla historiska tillgångar. Stråket återanvänder befintliga platser och historiska händelser, kulminerade vid den högsta punkten av Tidans ullindustri, där besökare kan uppleva landskapsutsikten över Tidan från utsiktspunkten.

bottom of page